ଏହିପରି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖନ୍ତୁ

0 162

ଏଠାରେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇ ପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି?

ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଫୁଲ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ: ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଖେଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍‌ଛତାର ମହତ୍ୱ କୁହ ।

କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ: ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କୁହ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ମହତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ ।

ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର: ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଧøର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ସହଜ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରି, ତୁମେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ନେଇପାରିବ ।

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy