Browsing Tag

child malis

ଶୀତଦିନେ ଏହି ତେଲରେ ଶିଶୁକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ

ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ, ମସାଜ୍ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ଶିଶୁକୁ ମସାଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁକୁ ମସାଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ ତେଲ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy