Browsing Tag

Foot Palmistry

 ପାଦରେ ଥିବା ଏହି ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ରେଖା ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ସୂଚାଇଥାଏ

ହସ୍ତରେଖା ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ହାତର ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିନଥାଏ ବରଂ ଏହା ପାଦର ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତିରୁ ଜଣେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦର ଗଠନ ବା ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସୁଖମୟ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy